Pravilnik o zasebnosti

RAZLOGI ZA TO OPOZORILO

Na tej strani so opisani načini upravljanja spletne strani www.aquafresh.si, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov uporabnikov omenjene spletne strani.

Te informacije so na voljo le za spletno stran www.aquafresh.si in ne za druge spletne strani, ki bi jih uporabnik utegnil obiskati s pomočjo spletne povezave.

Omenjene informacije temeljijo na Priporočilu št. 2/2001, ki so ga za namene zaščite osebnih podatkov evropske oblasti, združene v skupino, ustanovljeno na podlagi 29. člena Direktive 95/46/ES, sprejele 17. maja 2001 in z njim določile nekatere minimalne zahteve, ki se morajo upoštevati pri zbiranju osebnih podatkov na spletu in, še posebej, podrobnosti o načinu, času in naravi zbiranja informacij, ki jih morajo upravljalci osebnih podatkov nuditi uporabnikom, ko slednji obiščejo spletne strani prvih, ne glede na namen uporabe spletnih strani.

UPRAVLJALEC PODATKOV

Na podlagi obiska te spletne strani se lahko uporabljajo podatki določenih in določljivih oseb. Upravljalec osebnih podatkov je GSK d.o.o., Ljubljana (Consumer Healthcare) s sedežem v Ljubljani na naslovu: Ameriška ulica 8, Ljubljana.

KRAJ UPRAVLJANJA OSEBNIH PODAKOV

Vaši osebni podatki se lahko posredujejo in/ali prenašajo svetovalcem ali podjetjem, ki so dobavitelji dobrin in/ali storitev s sedežem znotraj ali izven Evropske unije ali v Združenih državah Amerike (USA) in ki jih podjetje GSK potrebuje za opravljanje svojih dejavnosti.

Vaši osebni podatki se bodo še zlasti beležili pri oskrbovalcu, odgovornem za upravljanje informacijskih sistemov, EDS USA, kjer se nahaja tudi strežnik. Omenjeni oskrbovalec pri upravljanju podatkov uporablja vse tehnične in organizacijske ukrepe, ki se zahtevajo za namene zaščite osebnih podatkov.

Podatki, ki izhajajo iz spletnih storitev, se ne posredujejo ali širijo.

VRSTE PODATKOV, S KATERIMI UPRAVLJAMO

Informacijski sistemi in programski procesi, ki so potrebni za delovanje te spletne strani, v okviru svojega normalnega delovanja zbirajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi komunikacijskih protokolov strani www.aquafresh.si.

Pri tem gre za informacije, ki se ne zbirajo za namene identifikacije uporabnika spletne strani, vendar bi zaradi svoje narave lahko, preko obdelave in povezav s podatki, pridobljenimi s strani tretjih oseb, omogočile identifikacijo uporabnika.

V to kategorijo podatkov spadajo IP naslovi ali imena lokacij računalnikov, ki jih koristijo uporabniki oz. obiskovalci spletne strani, naslovi in opombe URI (Uniform Resource Identifier/Enolični identifikator vira) zahtevanih virov, čas zahteve, metoda, uporabljena za posredovanje zahteve strežniku, velikost povratne datoteke, numerična koda, ki označuje stanje ob odgovoru strežnika (uspešno, napaka, itd.), ter drugi parametri v povezavi z operacijskim sistemom in informacijskim okoljem uporabnika.

Ti podatki se uporabljajo izključno za namene pridobivanja anonimnih statističnih informacij o uporabi spletne strani in za namene kontrole njenega pravilnega delovanja. Po opravljeni obdelavi se nemudoma izbrišejo. Omenjeni podatki se lahko uporabijo tudi za namene ugotavljanja odgovornosti ob morebitnih reakcijah informacijskega sistema na kršitve ob uporabi spletne strani. V kolikor ne gre za omenjene kršitve, se podatki v povezavi s spletnim brskanjem ohranijo maksimalno sedem dni.

PIŠKOTKI

S pomočjo te spletne strani se ne pridobivajo nobeni osebni podatki uporabnikov.

Piškotki se ne uporabljajo za prenos informacij osebne narave. Prav tako se ne uporabljajo nikakršni trajni piškotki ali sistemi za sledenje uporabnikom.

Uporaba t.i. sejnih piškotkov (ki se ne shranijo trajno, ampak se izbrišejo ob zaprtju brskalnika) je strogo omejena na prenos identifikatorjev seje (sestavljenih iz naključnih številk, ki jih generira strežnik), ki so potrebni za zagotavljanje varnega in učinkovitega brskanja po spletni strani.

Sejni piškotki, uporabljeni na tej spletni strani, ne vključujejo drugih informacijskih tehnologij, ki bi lahko škodovale zasebnosti uporabnikov v povezavi z njihovim spletnim brskanjem. Omenjeni piškotki prav tako ne dopuščajo pridobivanja osebnih podatkov, ki razkrivajo identiteto uporabnikov.

NAČINI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

Za upravljanje z osebnimi podatki se uporabljajo avtomatizirana orodja, ki izvajajo obdelavo podatkov v točno določenih časovnih intervalih in izključno za namene, za katere so bili omenjeni podatki zbrani.

Da bi preprečili izgubo podatkov, nedopustno uporabo ali nepravilen in nepooblaščen dostop, se izvajajo posebni varnostni ukrepi.

PRAVICE UPORABNIKOV

Osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo kadarkoli pravico pridobiti potrdilo o njihovem obstoju ali neobstoju ter izvedeti njihovo vsebino in izvor. Prav tako imajo pravico kadarkoli preveriti točnost omenjenih podatkov ali zahtevati njihovo vključitev ali posodobitev ali popravek (Zakon o varstvu osebnih podatkov; U.l. RS 94/2007).

Na podlagi zgoraj navedenega zakona imajo uporabniki v primeru protizakonitega ravnanja pravico zahtevati izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokado obdelave podatkov. V vsakem primeru imajo, ob legitimnih razlogih, pravico nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov.

Zahteve naj se posredujejo na naslov: GSK d.o.o., Ljubljana ( Consumer Healthcare),
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (tel.: +386 1 280 2500) ID za DDV: SI80733476 Matična številka:1824937.